Skip to content

Условия за ползване

Последна актуализация: 07/20/2023

1. Въведение

1.1 Добре дошли в bitcodemethod.dev („Уебсайтът“). Можете да се свържете с нас на support@bitcodemethod.dev за всякакви въпроси.

1.2 Нашият Уебсайт предоставя информация за различни платформи за търговия („Платформи за търговия“), предлагани от трети страни, и свързаните с тях услуги („Услугите“).

1.3 Следващите Общи условия („Общи условия“) определят начина, по който Вие („Вие“, „Вашият“ или „Потребителят“) използвате нашия Уебсайт и Услуги. Моля, прегледайте внимателно тези условия. С достъпа до или използването на нашия Уебсайт и Услуги се съгласявате с тези Условия. Ако не сте съгласни с която и да е част от тези Условия, моля, не използвайте нашия Уебсайт и Услуги.

1.4 Нашата Политика за поверителност е неразделна част от настоящите Условия. Приемането на настоящите Условия означава, че приемате и се съгласявате с нашата Политика за поверителност.

2. Правоспособност на потребителя

2.1 Можете да получите достъп до Уебсайта и Услугите, ако:

2.1.1 Да са на 18 или повече години;

2.1.2 да има законното право, власт и способност да приеме и спазва тези условия;

2.1.3 Не сте лишени от законова забрана да използвате нашия Уебсайт и Услуги под вашата местна юрисдикция.

3. Ограничения на достъпа

3.1 Определени области или потребители могат да имат ограничен достъп до нашия Уебсайт и Услуги, ако сметнем това за необходимо по причини, свързани със законови, регулаторни разпоредби или управление на риска.

3.2 Потребителите от определени държави може да подлежат на допълнителни изисквания или условия. Ако се намирате в някоя от териториите с ограничен достъп, нашият Уебсайт и Услуги може да не са достъпни или да са блокирани.

4. Забранени действия

4.1 Когато използвате нашия Уебсайт и Услуги, се въздържайте от действия, които:

4.1.1 да нарушавате каквито и да било права, включително права на интелектуална собственост, права на неприкосновеност на личния живот или други права;

4.1.2 Да включва вредно, обидно, клеветническо, расистко или неподходящо съдържание;

4.1.3 да включва вреден софтуер или вируси;

4.1.4 Да нарушавате всякакви закони;

4.1.5 Да пречите на други Потребители да използват Уебсайта или Услугите.

5. Права на интелектуална собственост

5.1 Цялото съдържание на нашия Уебсайт, като например текст, графики, лога и софтуер, е наша собственост или принадлежи на нашите лицензодатели и е защитено от законите за интелектуална собственост.

5.2 Използването на нашия Уебсайт и Услугите не ви дава никакви права по отношение на нашите права на интелектуална собственост или тези на трети страни.

6. Ограничаване на отговорността

6.1 Уебсайтът и Услугите се предлагат на принципа „както е“ и „както е налично“. Не даваме никакви гаранции, изрични или подразбиращи се, за точността, надеждността, пригодността или наличността на Уебсайта, Услугите или свързаните с тях графики, представени на Уебсайта.

6.2 Ние няма да носим отговорност за каквито и да било загуби или щети, включително, без ограничение, косвени или последващи загуби или щети, произтичащи от или свързани с използването на нашия Уебсайт или Услуги.

7. Услуги или съдържание на трети страни

7.1 Нашите Услуги могат да включват съдържание или услуги, предоставяни от трети страни. Ние не контролираме, не одобряваме и не поемаме отговорност за такова съдържание или услуги.

8. Външни връзки към уебсайтове

8.1 Нашият Уебсайт може да съдържа връзки към уебсайтове на трети страни. Тези връзки се предлагат за ваше удобство. Ние не контролираме и не носим отговорност за съдържанието на тези уебсайтове или ресурси.

9. Промени в настоящите условия

9.1 Ние си запазваме правото да променяме настоящите Условия по всяко време. Ще ви уведомим за всички промени, като публикуваме актуализираните Условия на тази страница.

9.2 Препоръчваме Ви периодично да преглеждате тези Условия за евентуални промени. Промените в настоящите Условия влизат в сила след публикуването им на тази страница.

10. Прекратяване

10.1 Ние си запазваме правото да прекратим или спрем достъпа Ви до нашия Уебсайт и Услуги незабавно, без предварително уведомление или отговорност, по каквато и да е причина, включително, без ограничение, при нарушение на настоящите Условия.

11. Приложимо право и юрисдикция

11.1 Настоящите условия се тълкуват и уреждат от законите на юрисдикцията, в която нашата компания извършва дейност, без да се вземат предвид нейните разпоредби за конфликт на закони.

11.2 Вие се съгласявате с изключителната юрисдикция на съдилищата, намиращи се в рамките на юрисдикцията на нашата компания, за разрешаването на всякакви спорове, произтичащи от настоящите Условия или Уебсайта или Услугите.

12. Информация за контакт

12.1 Ако имате някакви запитвания относно тези условия, моля, свържете се с нас на support@bitcodemethod.dev

Усъвършенствайте стратегията си за търговия до максималния й потенциал

Открийте следващото ниво на търговия с активи с Immediate Edge - революционна комбинация от изкуствен интелект и големи данни, водеща до ненадминато търговско майсторство. Оборудвайте се, за да овладеете пазарите с прецизна точност и финес.